#ماهدخت

پارت جدید #بهاری

🌈کد: #۱۲۰۰۶

🌈سایزبندی: freesize
۳۸-۴۸

🌈قد: ۱۲۰-۱۲۵

🌈جنس:لنین

🌈قیمت ۳۹۰
ارسال رایگان
سایز روی کار صرفا جهت تعیین تعداد سری فروش عمده میباشد و ربطی به اندازه مانتو ندارد

#ماهدخت

پارت جدید #بهاری

🌈کد: #۱۲۰۰۶

🌈سایزبندی: freesize
۳۸-۴۸

🌈قد: ۱۲۰-۱۲۵

🌈جنس:لنین

🌈قیمت ۳۹۰
ارسال رایگان
سایز روی کار صرفا جهت تعیین تعداد سری فروش عمده میباشد و ربطی به اندازه مانتو ندارد

🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۶۳
🎊🔢 سایزبندی:۳ سایزی

۱=۳۶-۳۸
۲=۴۰-۴۲
۳=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو قزن دارد

🎊💵 قیمت ۴۶۰
🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۸۴
🎊🔢 سایزبندی:۲ سایزی

۱=۳۸-۴۰-۴۲
۲=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو باز

🎊💵 قیمت ۴۶۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۸۴
🎊🔢 سایزبندی:۲ سایزی

۱=۳۸-۴۰-۴۲
۲=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو باز

🎊💵 قیمت ۴۶۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۶۳
🎊🔢 سایزبندی:۳ سایزی

۱=۳۶-۳۸
۲=۴۰-۴۲
۳=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو قزن دارد

🎊💵 قیمت ۴۶۰
🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۸۴
🎊🔢 سایزبندی:۲ سایزی

۱=۳۸-۴۰-۴۲
۲=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو باز

🎊💵 قیمت ۴۶۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۶۳
🎊🔢 سایزبندی:۳ سایزی

۱=۳۶-۳۸
۲=۴۰-۴۲
۳=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو قزن دارد

🎊💵 قیمت ۴۶۰
🌈نوروزِ ۱۴۰۰ #ماهدخت🌈

بهار امسال با انتخاب متفاوت،خاص باشی

🎊📍کد: #۱۱۸۴
🎊🔢 سایزبندی:۲ سایزی

۱=۳۸-۴۰-۴۲
۲=۴۴-۴۶

🎊📏قد: ۸۲-۸۵

🎊🛍 جنس: کریستال

جلو باز

🎊💵 قیمت ۴۶۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگانmenu