💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#ملکه‌_شاپ
⚜️ کرپ حریر دابی راه راه عبایی مغزی دوزی⚜️

۴️⃣ سایز 🚺
مناسب سایزهای
۴۰ تا ۵۰

۶️⃣ رنگ 🎨

قیمت ۲۲۵

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#ملکه‌_شاپ
⚜️ کرپ حریر دابی راه راه عبایی مغزی دوزی⚜️

۴️⃣ سایز 🚺
مناسب سایزهای
۴۰ تا ۵۰

۶️⃣ رنگ 🎨

قیمت ۲۲۵

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#ملکه‌_شاپ
⚜️ کرپ حریر دابی راه راه عبایی مغزی دوزی⚜️

۴️⃣ سایز 🚺
مناسب سایزهای
۴۰ تا ۵۰

۶️⃣ رنگ 🎨

قیمت ۲۲۵

زرد 😍
مشکی 😍
#مانتو_امیلیا #
#بهارتابستانه _امیلیا#
#بمب فروش #
مدل بمب مزونی عبایی مچ گترخور 💃💃💃
مدل جدید پرفروش مزونها 😍

🎉مدل سندبادی
👗 مانتو خاص مزونی عبایی مچ گتر خور 😍

✂️ پارچه پامرغی ( نوعی پارچه خنک تابستانه )

📍 قد مانتو ۱۲۰
📌 ۷ رنگ و فری سایز و تک سایز


📌 مناسب همه سایز تا ۵۲
اینکار کلا آزاد و راحت هست و خیلی تنخور بینظیری داره 👏


💰 قیمت ۲۹۳
ارسال فوری 🚀

بادمجونی یا بنفش تیره😍
مشکی 😍
#مانتو_امیلیا #
#بهارتابستانه _امیلیا#
#بمب فروش #
مدل بمب مزونی عبایی مچ گترخور 💃💃💃
مدل جدید پرفروش مزونها 😍

🎉مدل سندبادی
👗 مانتو خاص مزونی عبایی مچ گتر خور 😍

✂️ پارچه پامرغی ( نوعی پارچه خنک تابستانه )

📍 قد مانتو ۱۲۰
📌 ۷ رنگ و فری سایز و تک سایز


📌 مناسب همه سایز تا ۵۲
اینکار کلا آزاد و راحت هست و خیلی تنخور بینظیری داره 👏


💰 قیمت ۲۹۳
ارسال فوری 🚀

هندونه ای 😍
مشکی 😍
#مانتو_امیلیا #
#بهارتابستانه _امیلیا#
#بمب فروش #
مدل بمب مزونی عبایی مچ گترخور 💃💃💃
مدل جدید پرفروش مزونها 😍

🎉مدل سندبادی
👗 مانتو خاص مزونی عبایی مچ گتر خور 😍

✂️ پارچه پامرغی ( نوعی پارچه خنک تابستانه )

📍 قد مانتو ۱۲۰
📌 ۷ رنگ و فری سایز و تک سایز


📌 مناسب همه سایز تا ۵۲
اینکار کلا آزاد و راحت هست و خیلی تنخور بینظیری داره 👏


💰 قیمت ۲۹۳
ارسال فوری 🚀menu