رنگ قرمز
#مدل_آوینا
#آمیگل

🔹جنس : کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۸ الی ۴۸(۳سایز)
طبق جدول سایز
۳۸ ۴۰_۱
۴۲ ۴۴_۲
۴۶ ۴۸_۳

💵قیمت۱۷۰
قد : حدودا ۸۵cm
📋📋پشت کار زیپ مخفی دارد.
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

رنگ قرمز
#مدل_آوینا
#آمیگل

🔹جنس : کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۸ الی ۴۸(۳سایز)
طبق جدول سایز
۳۸ ۴۰_۱
۴۲ ۴۴_۲
۴۶ ۴۸_۳

💵قیمت۱۷۰
قد : حدودا ۸۵cm
📋📋پشت کار زیپ مخفی دارد.
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

رنگ گلبهی
#مدل_آوینا
#آمیگل

🔹جنس : کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۸ الی ۴۸(۳سایز)
طبق جدول سایز
۳۸ ۴۰_۱
۴۲ ۴۴_۲
۴۶ ۴۸_۳

💵قیمت۱۷۰
قد : حدودا ۸۵cm
📋📋پشت کار زیپ مخفی دارد.
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

رنگ مشکی
#مدل_آوینا
#آمیگل

🔹جنس : کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۸ الی ۴۸(۳سایز)
طبق جدول سایز
۳۸ ۴۰_۱
۴۲ ۴۴_۲
۴۶ ۴۸_۳

💵قیمت۱۷۰
قد : حدودا ۸۵cm
📋📋پشت کار زیپ مخفی دارد.
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#مدل_ترنم

سه تیکه شامل مانتو،شومیز و شلوار

⭕️(امکان سفارش‌مانتو تک وجود دارد)⭕️

🔹امکان جا به جایی رنگ وجود دارد(ترکیب رنگ دلخواه)

🔹جنس: کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۶ الی ۵۰(۴سایز)
۳۶ ۳۸_۱
۴۰ ۴۲_۲
۴۴ ۴۶_۳
۴۸ ۵۰_۴

💵قیمت سه تیکه ۲۱۹
💵قیمت مانتو۱۶۶

دوخت قزن ۵ بیشتر

قد شلوار:۹۵cm
قد شومیز:۷۰cm
قد مانتو:۱۱۰cm

📋شومیز زیپ مخفی دارد.
آستین مانتو طبق عکس های بالا به دو حالت زیبا قابل استفاده می باشد 😍
ارسال ۱۵ روز کاری

ارسال رایگان

#آمیگل

#مدل_ترنم

سه تیکه شامل مانتو،شومیز و شلوار

⭕️(امکان سفارش‌مانتو تک وجود دارد)⭕️

🔹امکان جا به جایی رنگ وجود دارد(ترکیب رنگ دلخواه)

🔹جنس: کرپ اسکاچی اعلاء

✂️سایز بندی: ۳۶ الی ۵۰(۴سایز)
۳۶ ۳۸_۱
۴۰ ۴۲_۲
۴۴ ۴۶_۳
۴۸ ۵۰_۴

💵قیمت سه تیکه ۲۱۹
💵قیمت مانتو۱۶۶

دوخت قزن ۵ بیشتر

قد شلوار:۹۵cm
قد شومیز:۷۰cm
قد مانتو:۱۱۰cm

📋شومیز زیپ مخفی دارد.
آستین مانتو طبق عکس های بالا به دو حالت زیبا قابل استفاده می باشد 😍
ارسال ۱۵ روز کاری

ارسال رایگان

#آمیگلmenu