🌸😍 کالکشن تابستانه😍🌸

🌺 👗 مانتو شایلی🌺

💐 (جین ترک شست آنزیم شده تضمینی)

🌼 © کد ۱۰۴🌼

🌻 سایز…۳۸.۴۰.۴۲.۴۴.۴۶.۴۸.۵۰🌻

🎨رنگ‌بندی طبق ژورنال تیره وروشن

💐 📏 قد ۹۵ 💐

🌹 💰 قیمت..۴۱۵

🌸🌺ارسال ..۳۰شهریور
#کوئین
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu