🔹مانتو #ونوس
🔹جنس:کرپ کش و تور

📝سایز: ۴ سایز
سایز۱ : (۳۸ . ۴۰ . ۴۲ )
سایز۲: ( ۴۴ . ۴۶ . ۴۸)
سایز۳ : ( ۵۰ . ۵۲ . ۵۴)
سایز۴ : ( ۵۶ . ۵۸ . ۶۰)

⚫️رنگ:مشکی

💸قیمت سایز ۱ و ۲ ۲۳۸ تومان

💸قیمت سایز ۳ و ۴ ۲۴۸ تومان

سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🌺قد لباس۱۴۰🌺

menu