🆔 شناسه : #۴۰۵۱۹
👚 نام : چیچک 🌼 دوتکه متصل بهم با شلوار قد۹۵
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش

🖌 رنگ بندی : زیتونی
👪 سایز ها : شماره۱:سایز۳۸٫۴۰, شماره۲:سایز۴۲٫۴۴, شماره۳:سایز۴۶٫۴۸, شماره۴:سایز۵۰٫۵۲٫۵۴
💰 قیمت :۲۳۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu