🔹مانتو ساغر
🔹جنس: فوتر پشمی

۲ سایز 👇👇👇
سایز ۱ (۳۸.۴۰.۴۲.۴۴)
سایز۲ (۴۶. ۴۸. ۵۰.۵۲)

قیمت
سایز۱ ۲۴۳تومان
سایز۲ ۲۵۴ تومان
🌺قدلباس ۹۴🌺
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu