#شلوار
#شلوار_جین
#جین_کشی
#شلوار_جین_شیک

کاملا کشی

کیفیت تضمینی

فاق بلندو گنی

تنخور شیک

کاملا لوله و جذب

قد شلوار ۸۸ تا ۹۰ سانتی متر

زاپ شلوار بدن نما نیست و پارچه فقط کمی زخمی شده

قد ۹۰ سایزهای #۳۶ #۳۸ #۴۰ #۴۲ #۴۴ #۴۶
قد ۹۶ سایزهای #۳۸ #۴۰ #۴۲
قیمت قد ۹۰ فقط ۱۹۶
قد ۹۶ فقط ۱۹۹
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu