پارچه: کچه تدی

کار آستردار داره
سایز : ٣۶ تا ۴۶ ( فری سایز)

رنگ : ٨

قد : ٨۵

کلاه جدا نمیشود

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

قیمت ۳۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu