شناسه : #۱۱۱۷۶
نام : سکینه ماکسی شیک
جنس : کرپ کش وتورسایز(۱)۳۶-۳۸-۴۰-۴۲سایز(۲)۴۰-۴۲-۴۴سایز(۳)۴۴-۴۶-۴۸سایز(۴)۴۶-۴۸-۵۰-۵۲
رنگ بندی : سرمه ای
سایز ها : ۱, ۲, ۳, ۴
قیمت : ۲۲۲
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگا
menu