🆔 شناسه : #۲۰۴۰۸
👚 نام : سیتا 💞 سه تکه💞
ویژه محرم 🖤 تونیک‌ وگردنبندولگ

👗 جنس : اسکاچی کش سوزنی با تراکم بالا بسیارباکیفیت وپارچه فوقالعاده مرغوب

🖌 رنگ بندی : مشکی

👪 سایز ها : شماره۱: ۳۸و۴۰و۴۲,
شماره۲ : ۴۴و۴۶و۴۸,
شماره۳ : ۵۰و۵۲و۵۴

💰 قیمت :۱۵۵

menu