🆔 شناسه : #۵۰۵۰۶
👚 نام : #ماکسی طناز سرشونه دار
👗 جنس : کرپ کش (قدحدود۱۴۰)(پشت زیپ دار)(دکمه ها دکوری )
🖌 رنگ بندی : کاربنی
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰-۴۲, ۴۶-۴۸
💰 قیمت : ۱۳۵تومان
جوابگویی سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
ارسال رایگان😍
menu