🆔 شناسه : #۱۰۱۳۶
👚 نام : پیراهن مانتویی طرح بهاره
👗 جنس : اسکودا
🖌 رنگ بندی : لیمویی
👪 سایز ها : سایز یک فری ۳۸ تا ۴۲, سایز دو فری ۴۲ تا ۴۶
💰 قیمت : ۱۸۸تومان
menu