🆔 شناسه : #۱۰۱۳۷
👚 نام : پیراهن مانتویی طرح بهاره
👗 جنس : اسکودا
🖌 رنگ بندی : آبی
👪 سایز ها : سایز یک فری ۳۸ تا ۴۲, سایز دو فری ۴۲ تا ۴۶
💰 قیمت : ۱۸۸ تومان بدون سارافون
menu