🆔 شناسه : #۱۰۱۳۵
👚 نام : پیراهن مانتویی مدل بهاره
👗 جنس : اسکودا
🖌 رنگ بندی : طوسی
👪 سایز ها : سایز یک فری ۳۸ تا ۴۲, سایز دو فری ۴۲ تا ۴۶
💰 قیمت : ۱۸۸تومان بدون سارافون
menu