بنفش
کالکشن ۹۹ yara

مدل گروهبانی آستین پاپیون
پایین کار به صورت یک طرف کوتاه یه طرف بلند است

مانتو خنک تابستانه

جنس : نازلی خنک و سبک نخی

فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶

قد طرف کوتاه ۱۰۵
قد طرف بلند کار ۱۱۵

قیمت۲۴۸

menu