🌹مدل برکه 🌹
🌹سایز ۳۸تا۵۰
🌹جنس کرپ اسکاچی گرم بالا
🌹سه تیکه کت و شلوار وگل سینه
🌹پیش کار لایی پرشین خورده
🌹استرکشی شده
🌹قد کت حدود ۹۵
🌹قد شلوار حدود ۱۰۵
🌹قیمت ۲۰۰

#مریم بانو

menu