🆔 شناسه : #۳۵۵
👚 نام : گل بانو 💞 تی شرت راحتی و‌خنک باکیفیت و دوخت تمیز
👗 جنس : کرپ کش باکیفیت فوقالعاده شیک
🖌 رنگ بندی : گل ابی
👪 سایز ها : شماره۱ :۳۸,۴۰, شماره۲ :۴۲,۴۴, شماره۳ :۴۶,۴۸, شماره۴ :۵۰,۵۲
💰 قیمت : ۸۵
menu