یه دوتیکه خنک دیگه
جنس سارافن لنین ساده
جنس کت پپلین گلدار

دارای ۴ سایز
سایز ١👈٣۶ تا ٣٨
سایز ٢ 👈۴٠
سایز ٣👈۴٢
سایز ۴👈۴۴

قد سارافن👈 ١٢۵
قد کت 👈٧٣

قیمت۲۶۵

menu