مدل آرمیتا💞 عبا وال گوشواره ای

جنس 💞وال نخی درجه یک خنک وسبک
فری سایز مناسب( ۳۸تا ۴۸)

قد 💞 ۱۲۵

قیمت💞۲۱۰

menu