یه بمب سه تیکه دیگه 😍😍😍
مدل ارکیده 🤗
شومیز ،سارافن ،دامن

جنس پارچه لنین

مناسب برای ٣۶ تا ۴۴

دامن و سارافون فیری
دارای ۴ سایز شومیز

سایز ١👈٣۶ ،٣٨
سایز ٢ 👈۴٠
سایز ٣👈۴٢
سایز ۴👈۴۴

قد دامن 👈٨۵
قد رویه از جلو 👈٧۵
قد رویه از بغل👈١٠۵
قد شومیز 👈۶٠

قیمت۲۶۰
#یلدامزون

menu