🆔 شناسه : #۳۶۳
👚 نام : مهسا 💞دوتکه جدا ازهم و‌ پرکاربرد فوقالعاده باکیفیت
👗 جنس : جنس کرپ اسکاچی کش تضمینی
🖌 رنگ بندی : طوسی
👪 سایز ها : ۳۸و۴۰"شماره۱, ۴۲و۴۴"شماره۲, ۴۶و۴۸"شماره۳, ۵۰و۵۲و۵۴"شماره۴
💰 قیمت : ۱۸۵
menu