گیتی گیپور پشت بلند

جنس گیپور مخمل تمام کشی😍😍

قسمت یقه همه لایه حریر❤️❤️

آستر بالاتنه دوبل کارشده👌👌

سایز۳۶تا۴۸💎

قیمت ۱۸۵

menu