🆔 شناسه : #۳۰۵
👚 نام : مهرناز 💞شومیزمانتویی بادکمه های تزئینی
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش باکیفیت عالی
🖌 رنگ بندی : زیتونی
👪 سایز ها : ۳۸و۴۰, ۴۲و۴۴, ۴۶و۴۸, ۵۰و۵۲, ۵۴و۵۶
💰 قیمت : ۱۲۰
ارسال رایگان
menu