مدل زیبا و خاص 💕چیچک💕
جنس کرپ حریر با خرجکار واستین پلیسه شده
ودامن کرپ با بهترین کیفیت ودامن پلیسه 🌺
کیفیت کارتضمین گلد شاپ👌

سایز بندی ۳۶ تا ۴۸💕
قیمت
مدل دو منظوره هم تک قابلاستفاده هم با دامن🌺
قیمت ۲۲۵
ارسال رایگان
#گلد‌شاپ
رنگبندی👇👇👇👇

مدل زیبا و خاص 💕چیچک💕
جنس کرپ حریر با خرجکار واستین پلیسه شده
ودامن کرپ با بهترین کیفیت ودامن پلیسه 🌺
کیفیت کارتضمین گلد شاپ👌

سایز بندی ۳۶ تا ۴۸💕
قیمت
مدل دو منظوره هم تک قابلاستفاده هم با دامن🌺
قیمت ۲۲۵
ارسال رایگان
#گلد‌شاپ
رنگبندی👇👇👇👇

🦋مدل ایدا🦋
🦋سایز ۴۲تا ۵۲
🦋جنس کرپ آلفا
🦋دوتیکه مانتو و سارافن ونیزیا

🦋قیمت ۱۸۰
ارسال رایگان
#درسا

🦋مدل ایدا🦋
🦋سایز ۴۲تا ۵۲
🦋جنس کرپ
🦋دوتیکه مانتو و سارافن ونیزیا
🦋قیمت ۱۸۰
ارسال رایگان

#درسا

🌺مدل رویای شب 🌺

🌺سایز ۳۸تا۵۲

🌺دوتیکه مانتو و سارافن ونیزیا
🌺گل برجسته و سنگدوزی شده
🌺جنس کرپ آلفا
🌺قیمت ۲۰۰
ارسال رایگان
#درسا

🌺مدل رویای شب 🌺

🌺سایز ۳۸تا۵۲

🌺دوتیکه مانتو و سارافن ونیزیا
🌺گل برجسته و سنگدوزی شده
🌺جنس کرپ آلفا
🌺قیمت ۲۰۰
ارسال رایگان

#درساmenu call