🆔 شناسه : #۱۰۰۸۷
👚 نام : مانتو رزا
👗 جنس : کرپ کش
🖌 رنگ بندی : مشکی خرج کار زرد
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰, سایز دو معادل ۴۲ ۴۴, سایز سه معادل ۴۶ ۴۸ ۵۰
💰 قیمت : ۱۲۵تومان
ارسال رایگان
🆔 شناسه : #۱۰۰۸۶
👚 نام : مانتو رزا
👗 جنس : کرپ کش
🖌 رنگ بندی : مشکی خرج کار زرشکی
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰, سایز دو معادل ۴۲ ۴۴, سایز سه معادل ۴۶ ۴۸ ۵۰
💰 قیمت : ۱۲۵تومان
ارسال رایگان
🆔 شناسه : #۱۰۰۸۵
👚 نام : مانتو رزا
👗 جنس : کرپ کش
🖌 رنگ بندی : مشکی خرج کار آبی
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰, سایز دو معادل ۴۲ ۴۴, سایز سه معادل ۴۶ ۴۸ ۵۰
💰 قیمت : ۱۲۵ تومان
ارسال رایگان
مدل زیبا و خاص 💕چیچک💕
جنس کرپ حریر با خرجکار واستین پلیسه شده
ودامن کرپ با بهترین کیفیت ودامن پلیسه 🌺
کیفیت کارتضمین گلد شاپ👌

سایز بندی ۳۶ تا ۴۸💕
قیمت
مدل دو منظوره هم تک قابلاستفاده هم با دامن🌺
قیمت ۲۲۵
ارسال رایگان
#گلد‌شاپ
رنگبندی👇👇👇👇

مدل زیبا و خاص 💕چیچک💕
جنس کرپ حریر با خرجکار واستین پلیسه شده
ودامن کرپ با بهترین کیفیت ودامن پلیسه 🌺
کیفیت کارتضمین گلد شاپ👌

سایز بندی ۳۶ تا ۴۸💕
قیمت
مدل دو منظوره هم تک قابلاستفاده هم با دامن🌺
قیمت ۲۲۵
ارسال رایگان
#گلد‌شاپ
رنگبندی👇👇👇👇

مدل زیبا و خاص 💕چیچک💕
جنس کرپ حریر با خرجکار واستین پلیسه شده
ودامن کرپ با بهترین کیفیت ودامن پلیسه 🌺
کیفیت کارتضمین گلد شاپ👌

سایز بندی ۳۶ تا ۴۸💕
قیمت
مدل دو منظوره هم تک قابلاستفاده هم با دامن🌺
قیمت ۲۲۵
ارسال رایگان
#گلد‌شاپ
رنگبندی👇👇👇👇menu call