#ماهدخت

🍁🍁🍁کالکشن #پاییز ۲۰۲۱🍁🍁🍁

🍁کد: #۱۲۰۰۲۸

🍁سایزبندی:
Freesize38-50

🍁جنس:تی سی

🍁قد: ۱۱۷-۱۲۰

🍂قیمت ۵۰۶
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#ماهدخت

🍁🍁🍁کالکشن #پاییز ۲۰۲۱🍁🍁🍁

🍁کد: #۱۲۰۰۳۱

🍁سایزبندی:

Freesize38-48

🍁جنس: پشمی

🍁قد: ۱۲۵-۱۲۰

🍂قیمت ۵۰۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#ماهدخت

☃️☃️☃️☃️☃️☃️

🧣🧣کالکشن #زمستان ۲۰۲۱ 🧤🧤

❄️کد: #۱۲۰۰۶۰

❄️ سایزبندی: ۲ سایزی

۱=۳۸-۴۲
۲=۴۴-۴۶

❄️قد: ۸۵cm

❄️جنس: خز و چرم
آستر دارد🤍🤍

قزن دارد

☃️قیمت ۸۳۱
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#ماهدخت

🍁🍁🍁کالکشن #پاییز ۲۰۲۱🍁🍁🍁

🍁کد: #۱۲۰۰۲۹

🍁سایزبندی:

Freesize38-48

🍁جنس: سانتانا چاپی

🍁قد: ۱۲۵-۱۲۸

🍂قیمت ۴۷۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#ماهدخت
🌞🌞🌞🌞🌞
پارت جدید #تابستانه
☀️☀️☀️☀️☀️☀️

🌳کد: #۱۱۹۹

🪴☀️🪴سایزبندی:
۱=۳۸-۴۲
۲۴۴-۴۶

🪴☀️🪴قد: ۱۱۸-۱۲۰

🪴☀️🪴جنس:لنین

🌿جلو دکمه دارد🌿

🍀☘️قیمت ۴۳۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

#ماهدخت
🌞🌞🌞🌞🌞
پارت جدید #تابستانه
☀️☀️☀️☀️☀️☀️

🌳کد: #۱۲۰۰۹

🪴☀️🪴سایزبندی:
۱=۳۸-۴۴
۲=۴۶-۵۰

🪴☀️🪴قد: ۱۳۰

🪴☀️🪴جنس:لنین ژاکارد

🌿جلو قزن دارد🌿

🍀☘️قیمت ۵۰۶
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
شارژ شد👆👆👆💥💥💥menu call