💝نام مدل:طناز
💝کد:۷۰۸
💝سایز:۵سایزتا۵۲
💝جنس:تور و آستر کرپ
#قیمت همکاری تا سایز ۴۴ ۲۹۰هزار
۴۶ به بالا ۲۰ هزار بیشتر
💝نام مدل:بیتا
💝کد:۷۰۶
💝سایز:۵سایز تا۵۲
💝جنس:پیلیسه آسترکرپ
#قیمت همکاری تا سایز۴۴ ۲۹۵ت
هزار ۴۶ به بالا ۲۰ هزار تومان بیشتر
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call