جنس: سوییت غواصی ۵۰۰گرم

یقه انگلیسی شنل دار

📏قد کار ۱۱۵

🔢 سایزبندی : ۵سایز
۴۶/۴۸/۵۰/۵۲/۵۴

🎨 رنگ: طبق ژورنال 👆

قیمت ۵۵۸
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call