🔰 👗 پالتو کتی
🔰 پارچه فوتر پشمی چهار خانه
( داخل کار آستر استفاده شده است)
🔰فری سایز ۳۸_۴۰_۴۲_۴۴_۴۶
🔰رنگ بندی: طبق ژورنال
🔰 قد: ۸۵

💰 قیمت ۶۱۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call