پنل حریر 🧿

جنس حریراکریلی درجه یک کشی❤️

پنل های دور تور دوخته شده💎

سایز۳۶تا۵۲ ✂️

زیپ از بغل🪄

تنپوش مطابق با فیلم 🎥

قیمت۴۸۸
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call