یه کار چرم خفن
از اون کار پرفروش ها که هر جای نیست ها

فری ۱/۲/۳
مناسب ۳۸تا۴۶

چرم درجه یک
استر کشی شده🤌🤌

قد حدود۱۲۰/۱۲۳
قیمت۷۳۵
۵/۷روزه
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call