🧥 کت بنگال چهارخانه یقه آرشال
© کد ۴۶۶
🌻 سایزبندی ۴۰ تا ۴۸
📏 قد ۸۵
🎨 تک رنگ با خطهای زرشکی لیمویی مشکی
💰 قیمت حراج ۱۹۹
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call