فوتر کچه ۶ دکمه بلند
📐قد کار ١١٠
داخل کار آستر کشی شده
✂️سایز ١/٢
سایز ١(مناسب برای ٣۶،٣٨)
سایز ٢(مناسب برای ۴٠،۴٢)
🌈۵ رنگ زیبا
💰قیمت ۶۱۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call