🤩🤩 بافت زیبا و خاص 🤩🤩

❤️❤️ بافت ملورین ❤️❤️

Code:316

کارے فوق العاده شیڪ مناسب برای شیڪ پوشان قنج 👜

🎨رنگبندی، طبق ژورنال

قد ۸۵ سانت

قیمت 💸 ۱۶۵

سایز بندی: فرے از ۳۸ تا ۴۶ 👌👌کشبافت👌👌

سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call