😍یه کار ترکیبی خفن و بمب و فوق العاده خنک از آریس😍

🌸🌺 جنس پارچه: بابوس طرحدار ؛خیلی سبک و خنک🌺🌸

🌼🌺🌼مدل آنیسا 🌼🌺🌼

💐💐© کد۱۴۱💐💐

🧥🌺سایز بندی ۱-۲مناسب برای سایزهای ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰🌺🌻

🎨🌻 رنگبندی طبق ژورنال:ترکیبی،🌸

🌸قد کار:۱۲۲🌸💐

🌸🌻قیمت:۳۷۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call