🌺🌺 مدل زیباے سلنا ۳PS🌺🌺

code:306

سه تکه ؛ تاپ و شلوار و مانتو 👌👌👌

🦋جنس مانتو و شلوار ابرو بادے و جنس تاپ ریون🦋

💫قد تاپ ۶۰ سانت قد شلوار ۹۰ سانت و قد مانتو ۱۲۰ سانت

سایز بندے ۳۸تا۴۸🌺

🤷‍♀رنگ بندے 🎨 طوسے ، مشکے ،قهوه ای،سبز🤷‍♀

👗قیمت۳۲۸
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call