😍یه کار ترکیبی خفن و بمب و فوق العاده از آریس😍

🌸🌺 جنس پارچه: داکرون درجه یک🌺🌸

🌼🌺🌼مدل پارمیس🌼🌺🌼

💐💐© کد۱۴۶💐💐

🧥🌺سایز بندی freeمناسب برای سایزهای ۳۶-۵۰🌺🌻

🎨🌻 رنگبندی طبق ژورنال:ترکیبی،🌸

🌸قد کار:جلوی کار ۸۴ پشت کار ۹۲🌸💐

🌸🌻قیمت:۲۹۸
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call