کت بلند وشلوار مدل 💕همتا💕
جنس کرپ الفا با بهترین کیفیت

دو تیکه کت و شلوار 💕
قد شلوار ۱۰۵ قد کت ۹۵🌺
سایز بندی ۳۶تا ۵۶
قیمت ۲۸۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

توجه به سایز ۵۰تا ۵۶ قیمت ۳۰ اضافه میشه
ارسال فوووری

menu call