جلو بسته مغزی دوزی
پارچه بابوس چهارخونه
📐قد جلو و پشت کار ٨٠
قد کنار مانتو ١٠٠
✂️free سایز (مناسب ٣۶تا۴۴)
🌈٧رنگ دلبر
💰قیمت ۳۳۰
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call