کالکشن بهار_تابستان ۱۴۰۰ مانتو #سایه 🎊

واااای😍 نگم براتون ..خودتون ببینید😍🥰

مدل #شکوفه🌸
غزن خور

سایز یک…….( ۳۴.۳۶.۳۸)
سایز دو …….(۴۰.۴۲)
سایز سه ……..(۴۴.۴۶)

🟣جنس تنه ابروباد بوسا ( چارخونه چروک )
خرجکار بخارا دوزی #هندی

🟢قد ۱۱۰

🟠قیمت۴۱۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call