🌸😍 کالکشن تابستانه😍🌸

🌺 👗 مانتو شیلا🌺

💐 (پارچه..سوپر آلما درجه یک)

(جلوی کار باغزن بسته میشه)

🌼 © کد ۱۲۰🌼

🌻 سایز..۴۰.۴۲.۴۴.۴۶.۴۸.۵۰🌻

🎨رنگ‌بندی طبق ژورنال

💐 📏 قد ۱۲۰💐

🌹 💰 قیمت :۲۹۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call