🆔 شناسه : #۴۰۵۲۱
👚 نام : میخک💥دوتکه متصل بهم با شلوار
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش
قد۹۵
🖌 رنگ بندی : مشکی
👪 سایز ها : شماره۱:سایز۳۸٫۴۰, شماره۲:سایز۴۲٫۴۴, شماره۳:سایز۴۶٫۴۸, شماره۴:سایز۵۰٫۵۲٫۵۴
💰 قیمت :۲۴۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call