🆔 شناسه : #۴۰۵۳۹

👚 نام : میخک💥
دوتکه متصل بهم با شلوار

👗 جنس : کرپ اسکاچی کش

🖌 رنگ بندی : زرشکی

👪 سایز ها : شماره۱:سایز۳۸٫۴۰, شماره۲:سایز۴۲٫۴۴, شماره۳:سایز۴۶٫۴۸, شماره۴:سایز۵۰٫۵۲٫۵۴

💰 قیمت : ۲۴۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call