کد ۲۲۴
🥰دکمه دار پرفروش💣💣💣

جنس:بابوس درجه یک عالی وخنک مناسب تابستان

قدکار:۹۰
قدآستین:۶۰

سایزبندی:۳۸تا۴۴
رنگ بندی: طبق عکس 🌈
#ژورنال
قییمت۳۳۵
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call