تونیک طرحدار کراواتی سایز بزرگ
جنس حریر طرحدار درجه یک به همراه آستری پاناما

قد ۸۹
🌿🌿 ساده وخنک مناسب بهار وتابستان 🌿🌿
چارت سایز مدل طرحدار کراواتی👇👇👇👇
دو سایزی ( ۱ ، ۲ )
سایز ۱
قد ۸۹
مناسب سایزهای ۴۸ ، ۵۰ ، ۵۲

سایز ۲
مناسب سایزهای ۵۴ ، ۵۶ ، ۵۸
قیمت ۳۰۰

سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

menu call