👚 نام : ساحلی 💞
👗 جنس : کرپ کش گلدار👌خنک👌یقه گرد👌کمرکش ماسوره
✂️ سایز ها : ۳۸الی۵۲
💰 قیمت : ۱۳۵
قد:۱۳۵سانتی متر
ارسال:یه هفته ی کاری
menu call