🆔 شناسه : #۳۶۷
👚 نام : بهاردخت
👗 جنس : کرپ‌کش بهاره خنک وبسیارراحت،که بصورت جلوبازوبسته میتوان استفاده کرد👌بسیارجذاب وشیک👌
🖌 رنگ بندی : گل فیروزه ای ریز
👪 سایز ها : فری سایزاز۳۸تا۶۲(بدون‌محدودیت سایز)
💰 قیمت :۱۲۵
menu call