🆔 شناسه : #۳۴۰
👚 نام : ماهرخ 💞تونیک بسیارراحت وخنک وباقد۸۵سانت،یقه عروسکی وپرکاربرد با تنخوری بسیارزیبا وشیک
👗 جنس : کرپ کش با کیفیت وبا دوخت حرفه ای
🖌 رنگ بندی : توپی سبز
👪 سایز ها : شماره۱ :۳۸,۴۰, شماره۲ :۴۲,۴۴, شماره۳ :۴۶,۴۸
💰 قیمت :۱۱۵
menu call