🆔 شناسه : #۱۰۳۶۵
👚 نام : شاهدخت 💞دوتکه"ساحلی و پانچ بلند
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش فوقالعاده خنک
🖌 رنگ بندی : زرشکی باساحلی روشن
👪 سایز ها : شماره۱"سایز۳۸تا۴۶, شماره۲"سایز۴۸تا۵۴
💰 قیمت : ۱۷۵ تومان

#mk

menu call